strona główna informacje o firmie reklama galeria stacje paliw myjnia licencje i koncesje oferty pracy kontakt


Informacje o firmie:Transgór Spółka Akcyjna działa od 1-ego grudnia 1994 roku. Spółka jest kontynuatorem 33-letniej działalności zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Spedycyjno- Transportowego Przemysłu Węglowego Transgór w Mysłowicach i została założona przez jego pracowników jako spółka całkowicie prywatna.Informacje o firmie:


Firma posiada dwa oddziały terenowe:


 • Zakład Transgór Mysłowice

 • Zakład Transgór Trzebinia


w których znajdują się zajezdnie samochodowe.


Park taborowy spółki stanowi ponad 100 pojazdów, w tym autobusy marki Volvo, Scania, Autosan, Man, Jelcz, Neoplan, Irisbus, Solbus, Solaris, Daf oraz kilka pojazdów do przewozu towarów.

Spółka jest właścicielem dwóch ogólnodostępnych stacji paliw, z których jedna znajduje się na terenie zajezdni w Trzebini, zaś druga w Lędzinach Hołdunowie przy ul. Gwarków.

Firma koncentruje swoją działalność na:


 • przewozach pasażerskich, głównie w komunikacji miejskiej
 • przewozach towarowych
 • handlu detalicznym i hurtowym paliwami płynnymi

W 2000 roku spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, i którą odnowiła w 2010 roku na kolejne 10 lat.

Spółka posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Firma uczestniczy w programach unijnych w celu pozyskania źródeł zewnętrznego finansowania swoich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Z funduszy dotacyjnych UE zakupiono m.in. nowy autobus a także zmodernizowano system informatyczny. Spółka jest również beneficjentem środków unijnych na usługi doradcze związane z inwestycjami.Transgór Spółka Akcyjna | 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7a | © 2005-2017 WebWizard.pl    

Valid HTML 4.01!

 

Valid CSS!